veta köpa fastighet grekland

26 december, 2018

Detta borde du veta om när du vill köpa fastighet i Grekland

Planerar du att köpa en fastighet i Grekland? Osäker på hur själva köpprocessen ska gå till? Regler vid köp av en fastighet i Grekland är lite annorlunda än de vi är vana vid i Sverige. Det krävs att följa en del strikta formregler och medverkan av så kallade notarier. Men frukta inte! Checklista från oss till dig: vad du borde veta om och tänka på när du planerar att köpa en fastighet i Grekland.

Köpa fastighet i Grekland som EU- medborgare

EU-medborgare kan köpa egendom fritt i Grekland. Köpare från andra länder kan finna att vissa begränsningar gäller såsom att köpa fastighet nära militärbaser eller nationella gränser kräver särskilt tillstånd. Dessa områden inkluderar östra Egeiska havet, Tolvöarna, regioner i norra Grekland och delar av Kreta och Rhodos. Dessa begränsningar är ofta en ren formalitet för EU-medborgare, men tillstånd kan vara svårare att få för Icke EU-medborgare.

Steg för steg: checklista

  • Advokat

Du måste ALLTID anlita en advokat när du köper en fastighet i Grekland. Detta är det viktigaste och första steget i hela köpprocessen. Advokaten kontrollerar fastigheten och utarbeta de handlingar som skyddar dina intressen. Om en grekisk egendom inte har en beteckning i fastighetsregistret, måste köparens advokat göra en aktuell sökning hos Inteckningsregistret och se till att säljaren får en fastighetsbeteckning.

Advokaten måste också kontrollera att den grekiska egendomen är fri från inteckningar eller andra lån. Avgift för advokat är 2,5 % av köpeskillingen samt Advokatsamfundskostnader på ca 1 % av köpeskillingen.

  • Utnämning av notarie

Köpet av din grekiska egendom slutförs endast vid undertecknandet av en notariehandling som är ett offentligt dokument. Detta dokument säkerställer avtalets noggrannhet och giltighet mellan säljaren och köparen. Skriv INTE på några privata dokument eftersom de är ogiltiga. En avgift på 2,0 % bör uppskattas. En extra avgift på 0,5% tillkommer alltid från Inteckningsregistret

  • Beskattning av grekiska fastigheter

När du köper fastighet i Grekland betalar du fastighetsskatt. Skatten är beräknad på kontraktsvärdet och är obligatorisk att betala av köparen före undertecknandet av köpeavtalet. Skatten är 3 %.

  • Skattenummer/Registreringsnummer (AFM)

Utländska köpare måste ansöka om ett registreringsnummer före förvärvet. Detta sker på skattekontoret i det län du köper fastigheten. Förfarandet är kostnadsfritt.

  • Kan jag avsluta transaktionen från mitt land?

Jo det kan du. Det grekiska konsulatet i ditt land kan genomföra rättsliga åtgärder i ditt land. Du kan också ge företrädare för representation genom att underteckna en fullmakt till en vän, släkting eller till och med din advokat som kommer att slutföra transaktionen.

  • Fastighetsregistret

När överföringen är avslutad måste den vara registrerad hos Lantmäteriet. Lantmäterikostnaderna uppgår till 700 Euro vid köp av fastighet.

Nyttiga länkar

Instagram