peloponnesos-klassiska-grekland-mytologi-historia

27 juli, 2020

Välkommen till Peloponnesos, det klassiska Grekland: mytologi och historia

Din första resa till Peloponnesos?  Välkommen till det klassiska Grekland! Nedan en blixtsnabb guidning i mytologi och historia, Elias och jag önskar dig en trevlig resa och vistelse.  Texten publicerades tidigare på Sepeloponnesos.se, Elias och min guide till Peloponnesos.

Peloponnesos – Pelop’s ö – det klassiska Grekland (det var visserligen ingen ö utan en halvö tills Korintkanalen var färdigbyggd 1893). Denna halvö är full av historia och platserna ligger nära varandra. Det var här som en stor del av antikens historia började och i Iliaden nämns mer än 20 platser från Peloponnesos. Och en del säger att ”Peloponnisos (Peloponnese) is the material from which legends are made”. Se video nedan från Visit Greece.

Mytologi

Pelops (grekiska Πέλοψ) var en hjälte i grekisk mytologi och sonson till Zeus. Han blev en mäktig härskare och utvidgade sitt välde över en stor del av den grekiska halvön Peloponnesos som sägs ha blivit uppkallad efter honom. Pelops begav sig till Pisa i Elis där han i kappkörning besegrade den grymme kung Oinomaos. Som pris vann han kungens dotter, den sköna Hippodameia och hennes faders rike. Vid Olympia hölls sedan en tävling vart fjärde år för att högtidlighålla denna kappkörning. Detta vidareutvecklades senare till de olympiska spelen. Tillsammans med Hippodameia fick de minst 12 barn. Två av hans barnbarn var Agamemnon, som blev kung av Mykene och Menelaos, som blev kung av Sparta. Menelaos gifte sig med Helena som sedan blev bortförd till Troja och detta var orsaken till Trojanska kriget som Iliaden handlar om.

Historia

På 1400-talet f. Kr erövrades det Minoiska Kreta av ett folk från det grekiska fastlandet som tillhörde den mykenska kulturen. De var de första, som man vet, som talade grekiska och deras kultur blomstrade ungefär från 1600-1200 f.Kr. Mykenarna var mer krigiska än Minoerna och de anlade borgar med tjocka stenmurar runtom på det grekiska fastlandet. Mest berömt är Mykene på nordöstra Peloponnesos som har fått ge denna kultur sitt namn. Borgarna tillhörde förmodligen olika småkungar som behärskade omgivningarna. Bönderna betalade skatt till kungen och jordägarna. I borgarna fanns specialiserade hantverkare som gjorde utsökta föremål i brons, silver och guld. En del av dessa exporterades tillsammans med de vanliga jordbruksvarorna.

 • Mykenernas besegrande

Mot 1200-talets slut blev mykenerna besegrade. Mykene och många andra borgar ödelades och kungadömena gick under. Vilka som ödelade den Mykenska kulturen vet man inte, men 1200-talet f.Kr var en orolig tid i östra Medelhavsvärlden. Hettiterriket i Mindre Asien gick under och Egypterna bekämpade några de kallade ”sjöfolken”. Förmodligen har detta ett samband. Under 1200- och 1100-talet invaderade dorerna Peloponnesos med Sparta och Korint som deras huvudstäder.

 • Grekiska medeltiden

Perioden mellan ca 1600-750 f. Kr kallas för den grekiska medeltiden eller den mörka eran. Anledningen är delvis för att man inte vet så mycket om tidperioden. Generellt sett genomgick den antika världen en period som utmärktes av små statsbildningar som inte hade några större förbindelser med varandra.

 • Den arkaiska perioden

Perioden 750-480 f. Kr räknas som den arkaiska perioden. På 700-talet förbättrades förbindelserna med andra länder och det var under denna tid som det grekiska alfabetet infördes och skrivandet började, med Homeros Iliaden och Odyssén som de tidigast kända verken. Under perioden försköts makten dramatiskt i många stadsstater då makten övertogs av tyranner (enmansledare på grekiska). Tyrannsystemet (som var mer populärt än idag) pågick till ca. 500 f.Kr.

 • En form av nationalistisk känsla växte fram

På Peloponnesos fullbordade Sparta sitt samhälle och sin kultur, och man ingick i förbund med andra stadsstater på halvön. Det var under denna tidsepok som grekerna kom närmare varandra och en form av nationalistisk känsla växte fram. Stadsstaterna var visserligen mycket självständiga men de insåg att de delade samma kultur, historia, språk och även spel. Och det var de olympiska spelen som visade samhörigheten mellan alla greker runt Medelhavet. Alla grekisktalande folk fick ställa upp i de olympiska spelen. Dessa hölls i Olympia på Peloponnesos vart fjärde år och de första olympiska spelen sägs ha ägt rum år 776 f.Kr. Denna fyraårscykel blev så viktig för grekerna att de använde den som grund för sin gemensamma tideräkning. Fyraårsperioden mellan tävlingarna i Olympia kallades för en olympiad.

 • Klassiska tiden

Perioden 480-322 f.Kr kallas för Klassiska tiden. Under denna period invaderas fastlandet av den Persiska kungen Xerxes. Efter kriget bildas det Deliska förbundet som försvar av de grekiska stadsstaterna och öarna mot framtida persiska anfall. Aten blir den ledande stadsstaten i förbundet. På Peloponnesos skapas ett liknande förbund med Sparta som den ledande stadsstaten. Under hela 400-talet förekommer stridigheter mellan dessa förbund, vilket så småningom utmynnar i det Peloponnesiska kriget och försvagar både Aten och de Peloponesiska stadsstaterna. Detta leder till att först Thebanerna  blir den ledande stadsstaten för att sedan ersättas av Makedonien.

 • Hellenistiska perioden

Perioden 323-31 f.Kr kallas för den Hellenistiska perioden. Då erövrar Alexander Den Store hela grekiska fastlandet samt Mindre Asien ända bort till floden Indus. Efter hans död delas områdena upp mellan hans generaler där Makedonien, Ptolemaiska riket (Egypten) och Seleukidiska riket (Syrien och österut) blir de nya ledande staterna. Länderna hamnar under Romerska riket från ca 146 f. Kr och den sista Ptolemaiska drottningen Kleopatra dör år 31 och även Egypten hamnar under Romersk överhöghet. Från och med 146 f. Kr blir Peloponnesos en provins i det Romerska riket under namnet Achaea. 31-395 e. Kr kallas för den Romerska perioden då Rom erövrat hela fastlandet.

 • Byzantinska tiden

395-1460 kallas för den Byzantinska tiden. Under 600-talet invaderades området av slaviska stammar. Under 1200-talet erövrades Peloponnesos av Frankerna under fjärde korståget 1204. I mitten av 1300-talet återerövrades Peloponnesos och fick då namnet Morea. 1460 erövrades Morea av turkarna som det sista fragmentet av det europeiska Bysantinska riket.

 • Turktiden

1460-1829 kallas för Turktiden. Under perioden var dagens Grekland inklusive Peloponnesos ockuperat av Osmanska riket. Efter amerikanska och franska revolutionerna uppstod olika nationalistiska strömningar under 1800-talet. Detta ledde till Grekiska frihetskriget under 1820-talet och ledde till att Grekland blev självständigt 1830.

 • Statsbyggandets tid

Perioden 1830-1922 kallas för statsbyggandets tid. Den första huvudstaden (redan under själva frihetskriget) blev Nafplion på Peloponnesos (1821-1834). Lyssna nedan på Rick Steves som tar dig genom Peloponnesos på 25 minuter!

Nyttiga länkar

 • Vill du komma i större sällskap? Kom ihåg att gruppbokningar borde planeras lång i förväg och att den rekommenderade tiden är våren och hösten
 • Eller vill du stanna lite längre? En månad eller tre? Kolla gärna på våra objekt till långtidsuthyrning.

Instagram