kopa-fastighet-housefinders-peloponnese-2023-guide

22 november, 2023

Köpa en fastighet via HouseFinders Peloponnese 2023: steg för steg guide

housefinders-peloponneseGrattis! Du hittade din drömfastighet i Grekland och köpprocessen startade. Kan du bara åka hem? Eller borde du överväga att betala den brukliga 10% depositionen direkt, innan du återvänder till hemlandet?

Elias och jag brukade under de första åren svara “ja” på denna fråga eftersom det är det mest förekommande sättet för att “säkra” att “din” fastighet inte säljs till andra köpare. Det är även det vanligaste sättet att investera i fastigheter i de flesta europeiska länder.

I Grekland vid fastighetsinvesteringar skrevs oftast en så kallad “Privat Down Payment Agreement”. Men även om du betalar depositionen till den mäklare som ansvarar för fastigheten så är det inte helt riskfritt att ingen annan kan lägga bud eller köpa din ”drömfastighet”. Plus att det kan förekomma konflikter i de fall där det upptäcks juridiska felaktigheter med, exempelvis, ägarförhållanden.

Köpa via HouseFinders Peloponnese: steg för steg guide

Väljer du att köpa via vårt företag så, efter att ha konsulterat flera advokater med inriktning på fastighetsinvesteringar i Grekland, rekommenderar vi som följer:

 1. Köparen och säljaren enas om priset för fastigheten
 2. Köparen, säljaren och HouseFinders enas om storleken på depositionen och alla parter signerar ett ”Privat Down Payment Agreement” där det tydligt anges att överenskommelse om köpet kommer att vara juridisk bindande efter att förkontraktet signerats av säljaren och köparen
 3. Köparen betalar depositionen (alltid!) till HouseFinders Peloponnese klientkonto i Piraeus bank. Fram tills det juridiskt bindande förkontraktet skapas kan båda parter ångra sig och depositionen kommer alltid att betalas tillbaka till köparen
 4. HouseFinders Peloponnese skickar det påskrivna ”Privat Down Payment Agreement” samt de nödvändiga dokumenten till köparens advokat som i sin tur delar dokument med en notarie vars uppgift är att säkerställa att fastigheten har “ren” äganderätten till själva fastigheten och till fastighetens gränser
 5. Under de kommande 14-20 dagarna kommer din “drömfastighet” att vara borta från säljmarknaden och säljaren får inte acceptera andra bud på fastigheten
 6. Notarien återkommer till köparens advokat efter att ha undersökt de erhållna dokumenten och advokaten ger “grönt ljus” för att skriva ett förkontrakt hos en notarie. I kontraktet anges vilka andra dokument/handlingar som säljaren måste tillhandahålla för att köpet ska kunna gå igenom. Notera att från denna stunden om du ångrar dig så förlorar du din deposition!
 7. Det tar lite längre än tre månader tills det slutliga kontraktet signeras och köpet avslutas

Notera att även om kostnaden för att upprätthålla ett förkontrakt betalas av köparen, så kommer detta beloppet att reducera priset för det slutliga kontraktet. Ibland kan dokumentet ”Privat Down Payment Agreement” ersättas med ett så kallat ”Privat Reservation Agreement”. Alla andra steg med förkontrakt och så vidare förblir dock desamma.

För dig som inte kan vara på plats när förkontrakt signeras

De flesta av våra kunder åker tillbaka till sina egna hemländer kort efter punkt ett och två, vi lever alla i stressade tider ju. Innan du flyger hem ser vi till att du träffar en advokat och skriver under en fullmakt (Power Of Attorney, PoA) med henne/honom. En fullmakt används för att tillåta en annan person att underteckna ett kontrakt eller juridiska handlingar. Det betyder att du inte behöver flyga till Grekland under hela köpprocessen. Det är även möjligt att ordna PoA utan ditt personliga möte med advokaten, dock räkna med längre tid och lite högre kostnad för tjänsten. För PoA måste du förbereda:

 1. Kopia av pass
 2. Fars fullständiga namn och efternamn
 3. Mors fullständiga namn och flicknamn
 4. Födelsestad och datum
 5. Yrke
 6. Bostadsadress

Vill du veta mer om tillkommande kostnader vid fastighetsinvesteringen i Grekland? Kolla FAQ sida och punkt nummer 5.

Nyttiga länkar

Instagram