husen byggs respekten naturen intervju ooak

6 maj, 2023

Husen som byggs med respekt för naturen, intervju med OOAK

OOAK är en grekisk-svensk arkitekturstudio som drivs av Maria Papafigou och Johan Annerhed. Arkitektparet arbetar med stora och mindre projekt i en mängd olika miljöer runt om i världen. HouseFinders Peloponnese är stolta att ha ett av deras husprojekt till försäljning (läs mer här). Huset ingår i projektet “Oliv” med tre hus som designades och byggdes med respekt för naturen. Jag fick lov att ställa några frågor till Maria och Johan om deras designkoncept.

Husen som byggs med respekten för naturen

husen byggs respekten naturen intervju ooakEK: Den skandinaviska arkitekturen skiljer sig från den grekiska. Finns någon form av koppling mellan dem som ni använder i er design i det här projektet och i era andra projekt?

M&J: I stora drag kan man väl säga att vi ständigt inspireras av den svenska respekten för natur och miljö och hänsynen till platsen och omgivningarna. Det vi tar med oss från det grekiska är att man här är bättre på att jobba med alternativa lösningar och att hitta skräddarsydda lösningar som skiljer sig från gängse standard utan att det behöver leda till att kostnaderna skenar i väg. I Sverige kostar minsta avvikelse från standardpraktiken mycket pengar och det kan skapa en mera stelbent attityd till ett projekt.

EK: Projektet “Oliv” kombinerar mindre vanliga byggmaterial i Grekland: falsad zink och sten. Är Greker redo att lämna den traditionella bostadsdesignen och anamma något nytt?

M&J: Grekerna är absolut redo för nya material och lösningar. Även om traditionella synsätt har en stark förankring i folks sätt att se på hus ökar medvetenheten om nya hållbara och estetiskt spännande lösningar. Zink är till exempel ett material som har stor hållbarhet.

EK: Hur påverkades er design i projektet “Oliv” av landskapet?

M&J: Husen är byggda på 450 meters höjd, på en sluttning med gamla olivlundar omgivna av stenmurar. Sluttningarna här hade jämnats till med horisontella stenmurar, det traditionsenliga tillvägagångssättet vid terrassodlingar, och de tre husen ligger utplacerade längs dessa i landskapet. Sedda på avstånd smälter husen in i landskapet och är inte lätta att få syn på. Inifrån öppnar däremot husen sig mot väldiga vidder med sina panoramaliknande fönster och stora rum. Fasadernas milt gröna färg och zinktakens silvergrå nyans delar färg med olivträden. Husen är avlånga och öppnar sig i båda riktningarna mot terrasser. När man går genom husen känns det som att man rör sig i landskapet och beroende på om man vill ha sol eller skugga finns det alltid minst en terrass som passar.

EK: Hur skulle du beskriva er designstil? Kan du nämna en eller flera arkitekter som ni beundrar?

M&J: Vi har ingen direkt designstil men känns igen på vår approach, där våra hus alltid kommunicerar med omgivningen. Jag, Maria, är inspirerad av den holländska Movement-rörelsen under 1990-talet, med arkitekter som Rem Koolhaas. Vi är också inspirerade av brasiliansk 1950-talsarkitektur och nutida japansk arkitektur.

EK: Vad gör ni när en klient inte håller med er om riktningen för ett projekt?

M&J: Oj, det har nog faktiskt aldrig hänt. Vi inspireras av motstånd och kämpar tills alla är nöjda.

EK: Kunskaper, erfarenheter och estetiska värderingar är en del av ert kreativa arbete. Vilka projekt skulle ni aldrig säga “ja” till?

M&J: Vi skulle inte säga ja till projekt som vi finner oetiska eller som vi känner har en politiskt stötande attityd.

EK: Luis Barragán, en mexikansk ingenjör och arkitekt har sagt: ”Any architectural work that does not express serenity is an error.” När kan enligt er ett arkitektoniskt arbete vara ett misstag?

M&J: Något som skulle kunna kallas för “misstag” är om man inlåter sig på ett projekt där avsaknaden av förståelse för hur det skulle kunna beröra och ge positiv impact till omgivningen gör det till en alltför isolerad företeelse. När vi ritade ett hus på den grekiska ön Karpathos såg vi ön och tomten ur ett holistiskt perspektiv och det har lett till att hela ön påverkats positivt av det hus vi ritade. Vårt hus har blivit som ett landmärke, en attraktion som stärkt öns självkänsla och identitet.

Nyttiga länkar

Instagram